LEMMA: "scimmia"

MNG: 85537

CAT: NOUN

"scimmia" =TOKEN_OF=> "mammifero"(NOUN)

"scimmia" =HAS_PART=> "corpo"(NOUN)

"scimmia" =HAS_PART=> "mani"(NOUN)

"scimmia" =HAS_PART=> "piede"(NOUN)

"scimmia" =HAS_PART=> "dentatura"(NOUN)

"scimmia" =HAS_QUALITY=> "generico"(ADJ)

"corpo" =HAS_QUALITY=> "coperto"(ADJ)

"corpo" =HAS_SPEC=> "pelo"(NOUN)

"piede" =HAS_QUALITY=> "prensile"(ADJ)"scimmia" =HAS_TOKEN=> "amadriade"(NOUN)

"scimmia" =HAS_TOKEN=> "babbuino"(NOUN)

"scimmia" =HAS_TOKEN=> "bertuccia"(NOUN)

"scimmia" =HAS_TOKEN=> "gorilla"(NOUN)

"scimmia" =HAS_TOKEN=> "orango"(NOUN)

"scimmia" =HAS_TOKEN=> "orangutan"(NOUN)
"scimmia" =RELATED_TO=> "antropomorfo"(NOUN)

Back to: scimmia