LEMMA: "orango"

MNG: 64060

CAT: NOUN

"orango" =TOKEN_OF=> "scimmia"(NOUN)

"orango" =HAS_QUALITY=> "grosso"(ADJ)

"orango" =HAS_QUALITY=> "antropomorfo"(ADJ)

"orango" =HAS_PART=> "muso"(NOUN)

"muso" =HAS_QUALITY=> "sporgente"(ADJ)

"muso" =HAS_QUALITY=> "braccio"(NOUN)

"sporgente" =QUALITY=> "molto"(ADV)

"braccio" =HAS_QUALITY=> "lungo"(ADJ)
Back to: orango